مرکز آموزش

چگونه می توان یک رکورد جدید برای یک دامنه خاص به DNS سرور اضافه نمود؟

بعد از ارتباط با کنترل پنل از قسمت زیر این کار انجام می شود. Web Site & Domain / DNS Setting در این صفحه در مقابل دامنه مورد نظر Manage را انتخاب می کنیم لیست رکوردها در این قسمت وجود دارد. با استفاده از آیکون Add record رکورد های مورد نظر را اضافه می کنیم.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


اتصال چند دامنه به هاست (Park Domain -Aliases Domain)

  چگونه می توانی چند دامنه مختلف را به یک هاست میزبانی متصل کرد؟ (Park Domain -Aliases Domain)...

Name Server های دولت هاست چیست؟

هر سرویسی از یک سرور استفاده می کند، نام های سرور اختصاص یافته به هاست شما هنگام خرید بصورت ایمیل...

بعد از تغییر در Name Server های یک دامنه چه مقدار زمان برای اعمال در تمام اینترنت لازم است؟

بعد از اضافه کردن Name server ها و یا تغییر آنها میبایست بین 24 تا 48 ساعت برای تغییر کامل و...

چگونه میتوان چند domain را به یک website اختصاص دهید که همه domain ها یک website را نشان بدهند ؟ ( aliasیا parked domain )

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

چطور می توان روی دامنه اصلی یک alias ساخت و چه تنظیماتی باید انجام داد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...